ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Giới thiệu chung
 • Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An đạt 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc tại Hội diễn Đàn và hát Dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021

  Hội diễn Đàn và hát Dân ca 3 miền toàn quốc năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức nhằm giới thiệu giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Kịp thời động viên, khích lệ những nỗ lực trong sáng tạo nghệ thuật của các tập thể, cá nhân và làm cơ sở đánh giá khuynh hướng nghệ thuật, chất lượng của mỗi tác phẩm.

 • Phát triển văn hóa đọc ở Nghệ An giai đoạn 2021-2025

  UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 08/10/2021 về Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025: 80% học sinh, sinh viên và người học tại các cơ sở giáo dục và 20%-25% người dân ở khu vực nông thôn, 15%-20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, thư viện các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; 40%-50% người dân và 85% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học phổ thông có thư viện trường học với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 80% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện các cơ quan nghiên cứu khoa học có vốn tài liệu nghiên cứu chuyên sâu.Nghệ An đạt mức hưởng thụ bình quân 05 bản sách/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; trung bình mỗi người dân đọc 04 cuốn sách/năm. Số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 300.000 đến 400.000 lượt/năm.

 • Tổ chức hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2021

  ừ ngày 18/4 đến ngày 20/4/2021 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Châu đã diễn ra Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2021.

 • Nghệ An Tổng kết hoạt động văn hóa cơ sở và công tác xây dựng mô hình năm 2020

  Ngày 19/1/2021, tại huyện Đô Lương, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động văn hóa cơ sở và công tác xây dựng mô hình năm 2020, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở năm 2021.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn