ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam trên toàn quốc từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2023, giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tuần phim là hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Các sự kiện chính của Tuần phim gồm: Chương trình chiếu 04 phim truyện: “Bình minh đỏ”, “Cơn giông”, “Phượng cháy”, “Nhà tiên tri”; 04 phim tài liệu: “Hồ Chí Minh năm 1946”, “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn” (Hồ Chí Minh năm 1946 phần II), “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, “Chầu văn - âm hưởng linh thiêng” và “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”; 02 phim hoạt hình: “Kỳ tích đầm Dạ Trạch”, “Đôi cánh Kim Cương”. Lễ khai mạc Tuần phim được tổ chức tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Hà Nội vào tối ngày 25/02/2023.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương đẩy mạnh hoạt động quảng bá, truyền thông phục vụ cho Tuần phim trên trang thông tin điện tử và tổ chức Tuần phim tại địa phương thật trang trọng, thiết thực và hiệu quả; có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh, của đất nước; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Trần Gia

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn