ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Nghệ An ưu tiên nguồn lực để tập trung chuyển đổi số

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Sau Hội thảo khoa học “Kinh tế số - Lý luận và những vấn đề đặt ra cho Nghệ An” được tổ chức vào tháng 10/2022, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận Hội thảo với 08 nội dung:

1. Đổi mới tư duy, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số ở mọi tầng lớp nhân dân nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sớm thích ứng xu hướng phát kinh tế số.

2. Tiếp tục hoàn thiện các thể chế đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Ưu tiên đầu tiên của tỉnh là xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phát triển đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ, xử lý dữ liệu, thông tin.

3. Nghiên cứu nhiệm vụ phát triển kinh tế sooscho 3 thành phần chính: Kinh tế số công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông; kinh tế số nền tảng – hoạt  động kinh tế trên các nền tảng số; kinh tế số ngành trong các ngành, các lĩnh vực; đánh giá tác động của phát triển kinh tế số tới kinh tế tỉnh Nghệ An.

4. Ưu tiên nguồn lực để tập trung chuyển đổi số ở một số ngành và lĩnh vực: Khối quản lý sẽ là đầu mối ưu tiên thực hiện chuyển đổi số toàn diện; Chuyển đổi số các doanh nghiệp là chìa khóa then chốt; xây dựng cơ sở dữ liệu để làm nền móng xây dựng và vận hành chính phủ số và kinh tế số; Internet được phủ diện rộng trên địa bàn tỉnh; Thanh toán điện tử và thương mại điện tử đi trước một bước; Quan tâm văn hóa kỹ thuật số.

5. Đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển

6. Xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm tra, phát hiện các nguy cơ gây mất an ninh thông tin.

7. Thúc đẩy xây dựng, vận hành thành phố thông minh, nông thôn thông minh.

8. Tăng cường hợp tác quốc gia, quốc tế nhằm áp dụng hiệu quả công nghệ số góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung của Hội thảo cùng với các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 5/8/2022 của Tỉnh ủy Nghệ An về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 một cách sáng tạo, chủ động và hiệu quả.

Quách Thị Cường - PGĐ Sở

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn