ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW Bộ Chính trị

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh -  Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Sở VH&TT trao Giấy khen cho các Tập thể điển hình học tập và làm theo Tư tưởng Đạo đức Hồ Chí Minh.  Ảnh: Nguyễn Mai

Chiều ngày 24/5/2023, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tuyên dương mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương các tác giả tham gia Cuộc thi “Gương sáng quanh ta”.

Anh-tin-bai

Các đồng chí Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mai

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Đảng bộ bộ phận và Bí thư các chi bộ trực thuộc;Trưởng các phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ sở;các tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình;các tác giả có tác phẩm dự thi cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta”.Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở và đồng chí Quách Thị Cường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Quách Thị Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Hoàng Minh Thành- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế trình bày Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW; Báo cáo kết quả triển khai cuộc thi viết"Gương sáng quanh ta".

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của 5 chi bộ trực thuộc,làm rõ thêm về kết quả triển khai xây dựng cơ chế chính sách đối với hoạt động văn hóa và thể thao trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025; kết quảtriển khai thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025; về một số cách làm haytrong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;trong việc giáo dục truyền thống và lịch sử cho lứa tuổi học sinh; về vấn đề phối hợp công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho vận động viên; giải pháp thực hiện chức năng đào tạo vận động viên năng khiếu tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh, trong nửa nhiệm kỳ qua,Đảng bộ Sở đã chủ động, sáng tạo, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ Sở, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó, việc xây dựng cơ chế chính sách là thành công mang tính đột phá của ngành, tạo nên một hành lang pháp lý quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII); các quy định về trách nhiệm nêu gương; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ,…Nhờ vậy,Đảng bộ Sở VH&TT đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị từ nay đến hết nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết phải nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa. Từ đó tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch quan trọng của ngành. Đặc biệt tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng hội nhập và phát triển. Xây dựng Đề án phát triển Văn hóa Nghệ An đến 2030 tầm nhìn 2050. Tiếp tục ban hành một số cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.Triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, chú trọng phát triển kinh tế di sản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số di sản. Tập trung phát triển thể thao Nghệ An, nhất là tập trung đầu tư các thiết chế phục vụ đào tạo vận động viên và nhu cầu tập luyện của Nhân dân; có kế hoạch, chính sách, giải pháp để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát triển các môn thể thao có thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cử tạ, Cầu mây, các môn võ.Tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số.Tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng;chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động để động viên, xử lý kịp thời. Lãnh đạo tốt công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng bộ; công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh,...

         Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở cũng đãphát động đợt thi đua tiếp theo thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo Bác, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất; xây dựng hình ảnh người cán bộ gương mẫu, trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh -  Bí thư  Đảng Ủy- Giám đốc Sở VH&TT trao Giấy khen cho các cá nhân tham gia cuộc thi viết bài "  Gương sáng quanh ta".  Ảnh: Nguyễn Mai

      Tại hội nghị, có 4 tập thể và 6 cá nhân điển hình trong học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 tác giả có tác phẩm dự thi cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta”doĐảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức đã được Đảng ủy Sởtặng giấy khen./.

Nguyễn Mai- Văn phòng Đảng ủy Sở VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn