ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Liên hệ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
Địa chỉ Email Sở VHTT vhtt@nghean.gov.vn
LÃNH ĐẠO SỞ
1 Trần Thị Mỹ Hạnh Tỉnh ủy viên - Giám đốc         02383.594.692 0915.315.771 hanhttm@vhtt.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó giám đốc 02383.561.115 0916.816.967 huongntt@vhtt.nghean.gov.vn
3 Quách Thị Cường Phó giám đốc 02383.5943.77  0915.689.275 cuongqt@vhtt.nghean.gov.vn
4 Bùi Công Vinh Phó Giám đốc 0944.360.366 vinhbc@vhtt.nghean.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ.  vpsvhttdlnghean@gmail.com
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Vũ Thanh Lịnh Q. Chánh Văn phòng 02383.834.778   0915.346.000 linhvt@vhtt.nghean.gov.vn
2 Lưu Tùng Giang Phó Chánh Văn phòng 02383.569.440 0982.066.677 gianglt@vhtt.nghean.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Chánh Văn phòng 02383.844.511 0985.651.188 thuyntt@nghean.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Bình Cán bộ 02383.834.778   0902.148.555 binhnt@vhtt.nghean.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thu Dung Văn thư 02383.844.511 0976.040.319 dungntt@vhtt.nghean.gov.vn 
6 Nguyễn Thị Vân Chuyên viên 0984.616.319 vannt@vhtt.nghean.gov.vn
7 Hà Thị Yến Nhân viên
0972994588
8 Trương Xuân Nam Lái xe  0912.922.053
9 Đinh Công Khai Lái xe 0913.329.983 
10 Phan Trần Giang Lái xe 0986.887.676 
11 Trương Xuân Long Bảo vệ 02383.849.569 0332.461.940
12 Trần Xuân Thành Bảo vệ 02383.849.569 0907.494.394
PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Hoàng Minh Thành Trưởng phòng
0948199868 thanhhm@vhtt.nghean.gov.vn
2 Lê Thị Mai Hoa P. Trưởng phòng 02383.840.712 0915.485.707 hoaltm@vhtt.nghean.gov.vn
3 Dương Thị Hoài Chuyên viên 02383.840.712 0912.312.908 hoaidt@vhtt.nghean.gov.vn
4 Phạm Thị  Thanh Mai Chuyên viên 02383.599.913 0989.978.679 maiptt@vhtt.nghean.gov.vn
5 Trần Thị Quế Chuyên viên 0981858678
6 Dương Duy Tiến P. Trưởng phòng 0942.15.0880. tiendd@vhtt.nghean.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Phạm Ngọc Anh Trưởng phòng 02383.725.888 0913.547.987  anhpn@vhtt.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Thị Tố Nga P. Trưởng phòng 02383.831.516 0904.883.377 ngantt@vhtt.nghean.gov.vn
3 Phạm Thị Thịnh P. Trưởng phòng 02383.831.516 0915.685.345 thinhpt@vhtt.nghean.gov.vn
4 Trần Thanh Huyên Chuyên viên  02383.831.516 0985.706.788  huyentt@nghean.gov.vn
5 Hồ Thị Trâm Thủ quỹ 02383.831.516 0973.027.217 tramht@vhtt.nghean.gov.vn
6 Hoàng Thị Thuỷ Kế toán 02383.831.516 01254.552.127 thuyht@vhtt.nghean.gov.vn
7 Nguyễn Thị Dung Kế toán 02383.831.516 0947.538.833 dunght@vhtt.nghean.gov.vn
 8 Nguyễn Thị MỹChuyên viên 0906200291 
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Hoàng Minh Phương Trưởng phòng 02383.563.531 0979.963.878  phuonghm@vhtt.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hải Yến P. Trưởng phòng
0912875589 yench@vhtt.nghean.gov.vn
3 Hồ Thị Thanh Thuỷ Chuyên viên 02383.563.531 0985.284.219 thuyhtt@vhtt.nghean.gov.vn
4 Bùi Thị Ngọc Bích Chuyên viên 02383.563.531 0974.453.898 bichbtn@vhtt.nghean.gov.vn
5 Nguyễn Bá Sơn Chuyên viên 02383.563.531 0915.912.683  sonnb@vhtt.nghean.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO.   phongnvtt@yahoo.com.vn
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Nguyễn Hữu Phương Trưởng phòng 02383.841.935 0915.000.003 phuongnh@vhtt.nghean.gov.vn
2 Nguyễn Danh Nam P.Trưởng phòng 02383.841.935 0915.051.780 namnd@vhtt.nghean.gov.vn
3 Bùi Danh Minh P.Trưởng phòng 02383.841.935 0915.000.788 minhbd@vhtt.nghean.gov.vn
4 Võ Xuân Hoà Chuyên viên 02383.841.935 0913.504.446 hoavx@vhtt.nghean.gov.vn
5 Vũ Văn Nam Chuyên viên 02383.841.935 0982.838.692 namvv@vhtt.nghean.gov.vn
6 Nguyễn Cảnh Tuyên Chuyên viên 02383.841.935 0932.267.707 tuyennc@vhtt.nghean.gov.vn
7 Phạm Thị Lệ Thuỷ Chuyên viên 02383.841.935 0942.797.977 thuyptl@vhtt.nghean.gov.vn
8 Nguyễn Viết Nam Long Chuyên viên 02383.841.935 0916.292.173  longnvn@vhtt.nghean.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN.  ngheandisan2010@gmail.com
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Phan Thị Anh Trưởng phòng 02383.599.672 0986.445.899  anhpt@vhtt.nghean.gov.vn
2 Hồ Mạnh Hà P. Trưởng phòng 02383.599.947 0902.121.415 homanhhasvhttna@gmail.com
3 Nguyễn Trọng Cường P. Trưởng phòng 02383.599.947 0902.184.881 trongcuongsvhttdl@gmail.com
4 Mai Thị Lan Phương Chuyên viên 02383.599.947 0982.828.485 phuongmtl@vhtt.nghean.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 02383.599.672 0168.754.8445 tuyetnta@vhtt.nghean.gov.vn
6 Trần Văn Hữu Cán bộ 0946.604.589 huutv@vhtt.nghean.gov.vn
PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VH&GIA ĐÌNH
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Đặng Phương Lan Trưởng phòng 02383.563.423 0916.637.573 landp@vhtt.nghean.gov.vn
3 Lê Thị Phương Anh P. Trưởng phòng
0931362866 anhltp@vhtt.nghean.gov.vn
4 Thái Huy Phú P. Trưởng phòng 0915.317.623 phuth@vhtt.nghean.gov.vn
5 Lại Thị Huyền My Chuyên viên 02383.563.423 0973.115.009 mylth@vhtt.nghean.gov.vn
6 Lê Vũ Phương Hiền Cán bộ 0946.689.922 hienlvp@vhtt.nghean.gov.vn
PHÒNG THANH TRA
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Lê Khắc Hoàng Chánh thanh tra 02383.589.136 0915.050.789 hoanglk@vhtt.nghean.gov.vn
2 Hồ Hữu Đính Thanh tra viên 02383.589.136 0978.734.466 hohuudinh@gmail.com
3 Nguyễn Võ Long P. Chánh thanh tra 02383.841.935 0973.257.189 longnv@vhtt.nghean.gov.vn
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL
1 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên 02383.899.818 0904.166.618 maint@vhtt.nghean.gov.vn

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn