ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo tuyển dụng công chức

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

    

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng 02 Công chức vào làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao;

Chức danh vị trí việc làm, điều kiện tiêu chuẩn như sau:

1. Đối với công chức Quản lý Văn hóa và Gia đình

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học khối ngành Văn hóa

- Đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật cán bộ công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và tiêu chuẩn điều kiện đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

2. Đối với công chức Quản lý Tổ chức, biên chế

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học Quản trị hoặc các chuyên ngành Khoa học xã hội

- Đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật cán bộ công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và tiêu chuẩn điều kiện đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc).

Hồ sơ: 01 Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu 2C-BNV/2008 được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; Các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ; Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận; Các văn bằng, chứng chỉ khác.

Thời gian nhận hồ sơ: 20 ngày, kể từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022

 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Pháp chế (Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An), số 74 Minh Khai, Tp. Vinh, tỉnh Nghể An. 

Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn hoặc viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn