ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo tiếp nhận vào làm công chức

Thực hiện Công văn số  6628/UBND-TH ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức; Thông báo số 2251/TB-SNV ngày 14/8/2023 về việc tiếp nhận vào làm công chức. Sở VHTT thông báo tiếp nhận vào làm công chức để các đối tượng có danh sách nộp hồ sơ về Sở VHTT qua phòng TCPC để tổng hợp trình Sở Nội vụ

Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn