ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo một số nhiệm vụ chính của ngành VH&TT triển khai năm 2022 liên quan đến các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Công văn số 5189/UBND-KT ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022-2024, Công văn số 2620/STC-NST ngày 19/07/2021 của Sở Tài chính về việc cung cấp số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022-2024, Công văn số 2895/SKHĐT-TH ngày 27/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2022.

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên về lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình tại địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo một số nhiệm vụ chính của ngành Văn hóa và Thể thao liên quan đến các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc Sở để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và tham gia các hoạt động tổ chức tại tỉnh năm 2022 như sau:

 

TT

Nội dung

Thời gian

 

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

 

1

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biển diễn nghệ thuật chào năm mới, mừng Đảng ‑ mừng Xuân và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm tại các huyện, thành phố, thị xã.

Tết dương lịch, tết âm lịch và các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm

 

2

-   Đêm Hội sắc xuân Miền Tây tại huyện Quỳ Châu.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Quỳ Châu

+ Đơn vị tham gia: Huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Qùy Hợp, Quế Phong, Thanh Chương   

-    Tổ chức đêm Hội giao thừa tại thành phố Vinh;

+ Đơn vị chủ trì: Thành phố Vinh

+ Phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Đài PTTH và Trung tâm nghệ thuật truyền thống và Trung tâm văn hóa tỉnh    

 

 

Tháng 1

 

 

 

3

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (ngày 19/4/2022) tại huyện Tân Kỳ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao, huyện Tân Kỳ

- Phối hợp: Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 4

 

4

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nướcTổ chức các hoạt động tuyên truyền, biển diễn nghệ thuật, TDTT tại các huyện, thành phố, thị xã.

Tháng 4

 

5

Tổ chức Lễ hội Làng Sen vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Quy mô: Cấp tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao, huyện Nam Đàn

- Tham gia: Các huyện, thành phố, thị xã

Tháng 5

 

6

Tổ chức Lễ hội "Uống nước nhớ nguồn" cấp tỉnh - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Quy mô: Cấp tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Anh Sơn

- Tham gia: các sở ngành, địa phương liên quan

Tháng 7

 

7

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biển diễn nghệ thuật, TDTT tại các huyện, thành phố, thị xã

Tháng 8

 

8

Tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030”

- Quy mô: cấp tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các đơn vị Bộ VHTTDL và các ngành, địa phương liên quan

Tháng 9

 

9

Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ 4 và cuộc thi Tuyên truyền giới thiệu sách

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các Sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã

 

 

10

Tổ chức Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ V

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tháng 11

 

11

Triển khai Đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An giai đoạn 2018-2025

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các huyện, thị xã

Quý IV

 

12

Xây dựng dự thảo Quyết định về chế độ hỗ trợ cho các đối tượng bảo vệ di tích

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Ban quản lý di tích, các huyện, thành phố, thị xã

Quý 2

 

13

Xây dựng dự thảo Quy chế đặt tên đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các huyện, thành phố, thị xã

Quý 3

 

14

Tổ chức Hội thảo khoa học về di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các đơn vị khối di sản, các huyện, thành phố, thị xã

Quý 3

 

15

Chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức phần lễ tại các lễ hội truyền thống, lễ đón bằng di tích.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Ban Quản lý di tích, các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

16

-       Lưu trữ và quản lý hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên phần mềm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, tham mưu lựa chọn 1-2 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu để lập hồ sơ đề xuất UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

-       Lập hồ sơ xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

+ Phối hợp: Ban Quản lý di tích, các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

17

-   Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn công đức theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 16/2/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Nghệ An.

-   Rà soát, nghiên cứu, phục hồi các di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

+ Phối hợp: Ban Quản lý di tích, các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

18

Thẩm định các đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học bảo tồn bảo tàng và các quy hoạch, dự án, kế hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích, đề cương trưng bày bảo tàng, phòng truyền thống; Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác truyền thông, trưng bày, đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ khách tham quan tại di tích, bảo tàng do ngành quản lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các đơn vị khối di sản, các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

19

-       Tham mưu xuất bản 2 cuốn sách: Di sản văn hóa Nghệ An (tập 4) và Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ An.

-       Tư liệu hóa, số hóa và quản lý hệ thống dữ liệu về di tích, tài liệu, hiện vật và sản di văn hóa phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh (trên cơ sở phần mềm quản lý của ngành).

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

+ Phối hợp: Các đơn vị khối di sản, các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

20

Tham mưu công tác sưu tầm, thẩm định di vật, cổ vật, hiện vật liên quan đến Bảo tàng, di tích; cấp giấy phép khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường, giấy phép hành nghề tu bổ di tích.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Các đơn vị khối di sản, các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

21

Tổ chức Hội thi thuyết minh viên nhí tỉnh Nghệ An.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Các đơn vị khối di sản, các huyện, thành phố, thị xã

Tháng 9,10

 

22

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm năm sinh nữ sĩ Hồ Xuân Hương và hướng tới đón nhận bằng vinh danh của UNESCO.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: UBND huyện Quỳnh Lưu

 

 

23

Triển khai thực hiện Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Trung tâm nghệ thuật truyền thống; các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

24

Triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế di sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp: Ban quản lý Di tích; Trung tâm nghệ thuật truyền thống; các huyện, thành phố, thị xã

 

 

25

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Cả năm

 

26

Tham mưu định hướng Hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Quý I

 

27

Tham mưu kế hoạch về truyền thông Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Quý II

 

28

Triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ VHTTDL.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Quý II

 

29

Tham mưu Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Quý III

 

30

Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng giữa các  Làng, khu dân cư văn hóa tiêu biểu

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa tỉnh chủ trì phối các huyện, thành phố, thị xã

Quý II

 

II

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

 

1

Triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện

Cả năm

 

2

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/03); ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình”; Ngày (25/11) ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Tháng 3,6,11

 

3

Tổ chức thực hiện Kế hoạch 319/KH-UBND ngày 09/6/2021 về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

- Đơn vị phối hợp: TTVH tỉnh, TT nghệ thuật, BQL Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ, TT Huấn luyện và Thi đấu TDTT, các huyện, thành phố, thị xã.

Cả năm

 

4

Xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2021.

- Quy mô: Cấp huyện, cấp tỉnh.

- Tham gia: Các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

 

Tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình hạnh phúc” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

- Chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Tham gia: Các huyện, thành phố, thị xã

Từ tháng 3 đến tháng 6

 

 

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình và tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình (tuyên truyền miệng và chuyên đề ảnh)

- Quy mô: Cấp huyện, cấp tỉnh.

- Tham gia: Các huyện, thành phố, thị xã

Cả năm

 

5

Triển khai thực hiện các nội dung Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Cả năm

 

6

Thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Cả năm

 

III

LĨNH VỰC THỂ THAO

 

 

1.

Lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng

 

 

a.

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX:

 

 

 

Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội

-   Tham gia: Các huyện, thành phố, thị xã.

Tháng 5

 

 

Tổ chức 7 môn trước đại hội: Bóng chuyền trong nhà, Bóng chuyền bãi biển, Vật, Bóng Bàn, Bóng đá, Võ Vovinam, Việt dã.

-   Địa điểm tổ chức thông báo sau

 

Tháng 2- 4

 

 

 

Tổ chức 7 môn trong thời gian đại hội: Đá cầu, Cầu lông, Kéo co, Cờ vua, Điền kinh, Bơi, Bắn nỏ.

-  Địa điểm tổ chức: TP Vinh

 

Tháng 5

 

b.

Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh

 

 

-

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì

 

 

 

Hội thi thể thao Làng sen

Tháng 5

 

 

Hội thi gia đình thể thao toàn tỉnh

Tháng 6

 

 

Giải Bơi các lứa tuổi trẻ

Tháng 6

 

 

Hội thao chuyên trách ngành Văn hóa Thể thao

Tháng 7

 

 

Giải bóng đá các lớp năng khiếu nghiệp dư

Tháng 12

 

 

Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng (phối hợp với Báo NA)

Tháng 6

 

-

Giải do các tổ chức, liên đoàn, hiệp hội tổ chức

 

 

 

Giải vô địch các CLB Võ cổ truyền

Tháng 7

 

 

Giải bóng bàn các lứa tuổi trẻ

Tháng 8

 

 

Giải đá cầu các lứa tuổi

Tháng 9

 

 

Giải khiêu vũ thể thao mở rộng

Tháng 10

 

 

Giải vô địch các CLB Vovinam

Tháng 10

 

 

Giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng

Tháng 10

 

c.

Triển khai thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 ‑ 2025

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện.

Cả năm

 

d.

Hội thảo về phát triển bền vững sự nghiệp TDTT tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới

-   Chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao

-               - Phối hợp: Các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã

Tháng 7

 

2.

Lĩnh vực thể thao thành tích cao

a.

Tham gia Đại hội thể thao toàn quốc

 

 

 

Tham gia lễ khai mạc, bế mạc Đại hội

-     Thành phần: Đoàn cán bộ đại diện UBND tỉnh, Sở VHTT, các huyện, thành phố, thị xã.

Dự kiến tháng 10

 

 

 

Tham gia 15 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc

-     Thành phần: Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.

 

b.

Triển khai thực hiện Đề án thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 ‑ 2025

- Chủ trì, thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao, TT Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

- Phối hợp: Các huyện, thành phố, thị xã.

Cả năm

 

IV

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

 

 

1

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành.

Cả năm

 

2

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình cho đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành.

Quý II, III, IV

 

3

Kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao các huyện, thành, thị

Cả năm

 

4

- Các huyện, thành, thị xã chủ động tự kiểm tra và phối hợp với Sở VHTT làm tốt công tác kiểm tra trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

- Thanh tra hành chính tại 02 đơn vị trực thuộc;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về Văn hóa, Thể thao, Quảng cáo, Quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thanh tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu công đức tại các di tích trên toàn tỉnh.

- Giải quyết khuyến nại, tố cáo, tiếp công dân

Cả năm

 

 

 

 

 

 

Trên đây là những nhiệm vụ và hoạt động chính của ngành liên quan đến các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc ở Văn hóa và Thể thao.

Vậy, Sở Văn hoá và Thể thao thông báo để các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn