ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG

Chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Văn hóa

Từ hạng IV lên hạng III

 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng của Ban thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Văn hóa tư hạng IV lên hạng III ngày 25/3/2022,

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thông báo:

1. Danh sách kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Văn hóa từ hạng IV lên hạng III, như sau:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị

ĐK xét thăng hạng chuyên ngành

Kết quả

1.

Trương Thị Oanh

05/03/1984

Ban Quản ly Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

Hướng dẫn viên hạng III

Đạt

2.

Hồ Thị Oanh

01/02/1987

Ban Quản ly Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

Hướng dẫn viên hạng III

Đạt

3.

Phạm Hùng Sâm

15/02/1975

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Diễn viên hạng III

Đạt

4.

Nguyễn Quang Thuận

15/11/1978

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Diễn viên hạng III

Đạt

5.

Quế Thị Thương

10/5/1983

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Diễn viên hạng III

Đạt

6.

Tạ Minh Văn

09/07/1987

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Diễn viên hạng III

Đạt

7.

Phan Văn Thanh

16/8/1987

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Diễn viên hạng III

Đạt

8.

Ngô Thị Khuyên

16/12/1973

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Diễn viên hạng III

Đạt

9.

Lê Thị Hồng Hạnh

20/02/1984

Khu Di tích Kim Liên

Di sản viên hạng III

Đạt

10.

Lưu Thị Bình

26/4/1973

Khu Di tích Kim Liên

Di sản viên hạng III

Đạt

11.

Đậu Thị Thu Hoài

02/02/1985

Khu Di tích Kim Liên

Di sản viên hạng III

Đạt

12.

Hoàng Thị Hương

03/02/1976

Thư viện tỉnh

Thư viện viên hạng III

Đạt

13.

Nguyễn Thị Thanh Kim

06/10/1986

Thư viện tỉnh

Thư viện viên hạng III

Đạt

14.

Nguyễn Thị Diễn

22/8/1981

Thư viện tỉnh

Thư viện viên hạng III

Đạt

15.

Hoàng Thị Hải

17/11/1986

Thư viện tỉnh

Thư viện viên hạng III

Đạt

16.

Trần Viết Hưng

28/6/1988

Trung tâm VH tỉnh

Tuyên truyền viên hạng III

Đạt

17.

Đào Thị Thu Vân

16/01/1984

Bảo tàng Nghệ An

Di sản viên hạng III

Đạt

18.

Lê Thị Vinh

26/3/1984

Ban Quản lý Di tích

Di sản viên hạng III

Không đạt

2. Đề nghị các thí sinh đạt kết quả xét tuyển hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định và nộp về Sở VHTT qua phòng Tổ chức - Pháp chế./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn