ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
DỰ TOÁN NS ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao (19/02/2020 02:30 PM)

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Giám đốc Sở VH&TT đã ký ban hành Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao, cụ thể như sau:

 TT Tên đơn vị Dự toán được giao
Tổng số Tự chủ Không tự chủ
1 Văn phòng Sở         9,577         7,755         1,822
2 Thư viện tỉnh         5,530         1,889         3,641
3 Trung tâm Văn hóa tỉnh         4,171         2,371         1,800
4 Bảo tàng Xô Viết         4,947         1,690         3,257
5 Bảo tàng tỉnh         4,868         2,023         2,845
6 Khu Di tích Kim Liên       23,269         4,700       18,569
7 Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ       10,442         6,455         3,987
8 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc         5,983         3,553         2,430
9 Ban Quản lý Di tích       12,877         2,265       10,612
10 Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ       10,709         2,028         8,681
11 Tạp chí Văn hóa         2,910            826         2,084
12 Trung tâm đào tạo huấn luyện thể dục thể thao       39,608         5,357       34,251
13 Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thể thao         1,405            531            874
14 Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao         5,471         4,884            587
15 Ban Quản lý các dự án xây dựng công trình văn hóa, thể thao và du lịch         1,069           1,069
17 Sự nghiệp ngành VHTT               -      
- Sự nghiệp ngành văn hóa         2,070           2,070
- Sự nghiệp gia đình             657              657
- Kinh phí thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao            144              144
- Kinh phí xây dựng nếp sống văn hóa mới            855              855
- Kinh phí đặt hàng điện ảnh         1,500           1,500
- Kinh phí khen thưởng            150              150
- Kinh phí chỉ đạo thực hiện các đề án về văn hóa, thể thao              72                72
- Kinh phí bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví Giặm            495              495
- Kinh phí triển khai đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2025            693              693
- Kinh phí tổ chức giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi            153              153
- Tổ chức xét tặng, vinh danh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú              81                81
- Sự nghiệp ngành thể dục thể thao         2,250           2,250
Tổng cộng     151,956       46,327     105,629
 

Chi tiết nội dung quyết định(Tải về)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn