ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VĂN PHÒNG SỞ

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao.

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Giám đốc Sở VH&TT đã ký ban hành Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao, cụ thể như sau:

SỐ TT Tên đơn vị Dự toán được giao    
    Tổng số Tự chủ Không tự chủ
I Văn phòng Sở 8.726 7.33 1.396
1 Kinh phí tự chủ   7.33  
2 Trang phục thanh tra     28
3 Tổ chức giải Thể thao Trung ương ủy quyền     540
  Trong đó      
- Giải cầu mây bãi biến toàn quốc     107
- Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc     95
- Giải vô địch bóng chuyền bãi biển toàn quốc     126
- Giải quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc     142
- Giải vô địch đá cầu bãi biển     70
4 Mua sắm tài sản     180
5 Sửa chữa xe ô tô     180
6 Sửa chữa tài sản     270
7 Chỉnh lý tài liệu     198
II Sự nghiệp ngành VHTT 7.119 - 7.119
1 Sự nghiệp ngành văn hóa 1.664   1.664
2 Sự nghiệp gia đình 495   495
3 Kinh phí thanh tra, kiểm thể dục thể thao ra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao 81   81
4 Kinh phí xây dựng nếp sống văn hóa mới            . 704   704
5 Kinh phí kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 180   180
6 Kinh phí đặt hàng điện ảnh 1.5   1.5
7 Kinh phí khen thưởng 150   150
8 Kinh phí chỉ đạo thực hiện các đề án về văn hóa, thể thao 50   50
9 Kinh phí bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví Giặm 450   450
10 Kinh phí triển khai đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 -2025 585   585
11 Sự nghiệp ngành thể dục 1.26   1.26
Tổng cộng 15.845 7.33 8.515

Chi tiết nội dung quyết định(Tải về)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn