ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 3835/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022; Kế hoạch PBGDPL của UBND tỉnh Nghệ An số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023; Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh Nghệ An số 33/KH-UBND ngày 18/01/2023. Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn