ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An

 1. Lãnh đạo Sở

 a) Sở Văn hoá và Thể thao có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

 b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

 c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Sở.

 d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật. 


Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email công vụ

1

Trần Thị Mỹ Hạnh

Tỉnh ủy viên - Giám đốc

0915.315.771

hanhttm@nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Giám đốc

0916.816.967

huongntt@vhtt.nghean.gov.vn

3

Quách Thị Cường

Phó Giám đốc

0915.689.275

cuongqt@vhtt.nghean.gov.vn

4

Bùi Công Vinh
Phó Giám đốc
0944360366 vinhbc@vhtt.nghean.gov.vn

 2. Cơ cấu tổ chức
a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
- Phòng Quản lý Văn hoá
- Phòng Quản lý Di sản Văn hoá
- Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình
- Phòng Quản lýThể dục Thể thao
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Tổ chức - Pháp chế
- Thanh tra
- Văn phòng
b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
- Bảo tàng Nghệ An
- Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
- Ban Quản lý Di tích Nghệ An
- Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
- Thư viện tỉnh
- Trung tâm Văn hoá tỉnh
- Khu Di tích Kim Liên
- Trung tâm Nghệ thuật truyền thống
- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
- Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn