ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hướng dẫn Thông tư 12/2022/TT-BNV về vị trí việc làm
Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ  

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ

 

Danh mục VTVL

Tải về

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn