CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội nghị BCH bất thường lấy phiếu tín nhiệm BTV và triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy (22/01/2019 05:43 PM)

Ngày 22/1, BCH Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao triệu tập Hội nghị bất thường để triển khai thực hiện công văn số 586/CV-ĐUK, ngày 14/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc lấy phiếu tín nhiệm và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với 05 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy theo Kế hoạch số 167/KH-TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở báo cáo của mỗi cá nhân đã được lấy phiếu tín nhiệm trong kiểm điểm Ban chấp hành Đảng ủy kết hợp với lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo quản lý năm 2018, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ đã trình bày bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân được hội nghị góp ý, thống nhất và tiến hành lấy phiếu, kết quả 5/5 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ được BCH Đảng ủy đánh giá đạt mức Tín nhiệm cao.Ảnh: Ban kiểm phiếu công bố kết quả

Cũng trong chương trình Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương đã quán triệt Ủy viên BCH Đảng ủy phụ trách các chi bộ, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc triển khai kịp thời công văn số 774-CV/ĐU, ngày 18/01/2019 của Đảng ủy Sở về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2023 gửi về Văn phòng Đảng ủy Sở trước ngày 29/01/2019. Triển khai hướng dẫn số 775/HD-ĐU, ngày 18/01/2019 về Sinh hoạt chuyên đề năm 2019 trên cơ sở thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và định hướng của cấp trên, bám kế hoạch nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình sinh hoạt năm 2019 đảm bảo ít nhất mỗi quý /01 lần phải tổ chức sinh hoạt 01 chuyên đề theo gợi ý của Hướng dẫn và theo chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy trong công tác xây dựng Đảng hàng tháng, quý gắn với các nội dung Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW năm 2019, trọng tâm là học tập tác phẩm “Đạo đức cách mạng”“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 70 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”./.

Tin và ảnh:

Phan Bích Hậu - Chánh Văn phòng Sở VH&TT

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GQ HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu