Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
78. Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực khác
77. Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực khác
76. Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực khác
75. Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực khác
74. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực khác
73. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực khác
72. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Lĩnh vực khác
71. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Lĩnh vực khác
70. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Lĩnh vực khác
69. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Lĩnh vực khác
1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Văn hóa
2. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Văn hóa
3. Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Văn hóa
4. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Văn hóa
5. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Văn hóa
6. Thẩm định dự án bảo tồn, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh Văn hóa
7. Thẩm định hồ sơ xếp hạng di tích, danh lam thắng cảnh Văn hóa
8. Cấp giấy phép phổ biến phim Văn hóa
9. Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm - Không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam - Văn hóa
10. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Văn hóa
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.