Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tập huấn triển khai một số văn bản mới về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2018 (03/10/2018 10:13 PM)

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và Ban chỉ đạo công tác gia đình; Kế hoạch số 2430, ngày 12/9/2018, ngày 3/10/2018, Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với UBND huyện Thanh Chương tổ chức tập huấn triển khai một số văn bản mới về phong trào "Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác gia đình tỉnh.Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn

Dự khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, Trưởng ban tổ chức lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, các đồng chí thành viên Ban tổ chức và 101 học viên là lãnh đạo UBND, UBMTTQ, phòng Tư pháp, phòng Văn hoá thông tin, chuyên viên phụ trách Phong trào, chuyên viên phụ trách công tác gia đình, Trung tâm VHTT-TT, công chức văn hoá xã các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương.Ảnh: Đồng chí Phan Hữu Lộc - Trưởng phòng XDNSVH&GD triển khai một số văn bản mới

Thông qua tập huấn, các học viên được quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản mới về quản lý nhà nước phong trào “”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn bóa” và công tác Gia đình, đặc biệt là kịp thời trang bị những kiến thức cơ bản cho học viên công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước mà Ủy ban nhân dân tỉnh mới chủ trì, chuyển giao từ ngành Tư pháp sang ngành Văn hóa và Thể thao. Cụ thể là tiếp cận với các văn bản: Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An; Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau lớp tập huấn ở cụm 1, đường 7 ở huyện Thanh Chương. Ban tổ chức sẽ tổ chức tập huấn ở cụm 2, các huyện, thị đồng bằng ở huyện Yên Thành và cụm 3, các huyện, thị đường 48  tại huyện Quỳ Hợp./.

Tin: Phan Bích Hậu - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao

Ảnh: Lưu Tùng Giang - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.