ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật ​

 

Triển khai chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo và quyền tác giả, quyền liên quan. Rà soát các văn bản chấp thuận, giấy phép trong hoạt động văn hóa bảo đảm tính thống nhất giữa tên gọi với nội dung. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định về thủ tục hành chính; bảo đảm các hoạt động được thực hiện phù hợp với tình hình an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã hội tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Cập nhật đẩy đủ thông tin các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đăng tải trên hệ thống điện tử theo đúng quy định. Giám sát việc thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được chấp thuận, cấp phép; áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định, thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về trật tự quản lý nhà nước trên địa bàn và không gian mạng theo thẩm quyền đồng thời tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Trần Gia

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn